Posts

Uzumaki - My First Serious Interaction with Comics

Image
I have always enjoyed a good book. If devoid of images the deeper my imagination reigns free. An inauguration of a store saw me purchase my first ever comic-format book. And this was not a decade and a half ago but just a measly month ago.  It is safe to assume that I always shunned books infested with coloured imagery, monochrome imagery, and the like, let alone a publication that conveys its message wholly through drawings save for the dialogue and some sounds, like the wooo  of the howling wind. Enter Junji Ito. I am a person who enjoys anime and Japanese storytelling. My generation and certainly the previous one have been exposed to such media in a mainstream fashion on television except for the darker content. Those have always been available in obscure message boards on the Internet. Thanks to streaming and online services, today the only barriers are content geo-blocking and funds for subscriptions. Alas, this Junji Ito became a familiarity when a normal Google search of "c

Checklist for a Safe Outdoors

Image
Listening to this Maltese talk show, or rather, to this particular guest - Pierre Farrugia, inspired me to write a list of all the advice given for a safe session of trekking, kayaking and other outdoor sports or adventures. The key points mentioned are coupled with my experience at sea and knowledge of safety. So, without further ado, let us start with: Health Benefits Walking while breathing cleaner air helps to slim down and to revitalise the body. Outdoor adventures refresh our mind and helps us heal psychologically. Safety Tips Do your research! On the place to visit. On the specific clothing required to accomplish the activity successfully. On the equipment that would make this visit as pleasant and as problem-free as possible. Is the equipment of the right size?  Does it fit well? Does it compliment your body? Make sure you possess the right skills. Fit to walk extensive routes. Fit to scale rocks. Abseiling. Kayaking Can swim. Do not allow peer pressure to force you to, say, ju

SPEĊJALI HALLOWEEN: It-Tweġiba

Image
Dwar Ev kien qed jitħabat bl-arja ta’ xi ħadd li jaf tassew x’inhu jagħmel biex iqabbad l-aħħar konnessjonijiet magħmulha mid-deheb. Daqs tużżana kameras tat-televiżjoni kienu mmirati fuqu jipproġettaw xogħlu mal-erbat irjieħ tal-univers minn tnax-il angolu differenti. Kif lesta minn xogħlu stira ftit ħwejġu u għamel sinjal lil Dwar Reyn. Iċċaqlaq minn fejn kien u ħa postu ħdejn buttuna li kif jagħfasha kienet ser tgħaqqad kollox f’daqqa. Kif tinxtegħel din il-buttuna, makkinarji enormi fil-pjaneti abitabti madwar l-univers -- volum ta’ sitta u disgħin biljun pjaneta -- kienu jingħaqdu f’superkalkulatur wieħed. L-għan li tkun magna waħda ċibernetika li tgħaqqad it-tagħrif kollu tal-galassji kollha. Dwar Reyn qal kelmtejn fil-qosor lit-triljuni ta’ spettaturi umbagħad wara mument ċkejken ta’ silenzju qal, “Issa, Dwar Ev.” Dwar Ev għafas il-buttuna. Kien hemm ħoss qawwi, il-ħoss ta’ sitta u disgħin biljun pjaneta. Id-dwal fil-pannelli, mili sħaħ twal, bdew iteptpu sakemm fl-aħħar qagħdu.

Ivanhoe - A Goldie from My Past

Image
The title says it all. I dug this novel from my childhood.  At the time I did not understand a quarter of the literature and language employed, mostly because olde English was used for the dialogues and also because the age was, at the time, tender to the point that the paragraphs looked like complicated mazes where to trace a route among all the spaces interlacing the text. And, the last sentence above, which is only the second in this article is also a critique of the wordage, syntax and structure used by Sir Walter Scott to entertain us mortal bookworms. Ironically, I neither understood the gist at the time of my initial read albeit something did register. I started writing very long and complicated sentences to which my English Language teacher at the Secondary school showed little to no  appreciation. This was reflected in their semester reports and meetings during the Parents' Day. "Your child is reading books unsuitable for his age." "These sentences are too

Elemental

Image
Mid-movie my wife declared that these are not the kind of movies you watch . To which I responded that at times watching other genres flushes the individual commonality that is reserved and constrained to the usual style of films I enjoy. This could be pure conjecture from another person's point of view. You would not expect a kid's movie to be so heart warming. I could easily see my wife and myself in certain scenes where characterial differences were so widely exposed, where we hit it off and when we could not, and on some expects still cannot, find common ground. So, I think that the kid or teenager watching this may enjoy the flashy adventure whereas more mature audiences could be gazing at a colourful mirror. And who said that men cannot jerk a tear? I know I did! So, in conclusion, it's a definite recommendation.

Fathers at War

Image
When I picked up this novel, I was not aware that Brian Freeman authored publications about the Jason Bourne saga. No matter. This is simply trivial for I am not a fan of the movies, albeit having only watched sporadic scenes on YouTube, nor have I ever had any interest in consuming the literature. Spilled Blood is a very fresh and modern take on what Gretha Thunberg could achieve if in the future she plays her activist cards well and has the right support less her very own murder. Actually, scratch that! Let us call all this a cautionary tale. The narrative is imbued with technical terms of the last decade. Considering that it was published in 2012, I found it quite appealing that the characters googled this phrase or accessed FaceBook to pry information on that person. Activities that, while we may negate, we do every day or so often.  It also features modern technology. Finally, I read about the inconsequential plugging in of a USB flash drive rather than the inconceivable viewing o

Niltaqgħu ma'... Brandon Lee Camilleri - Membru Ġdid u Arkivist

Arkivist tal-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu, Fgura Għalkemm minn dejjem kelli l-mużika f'qalbi, kont aktar insegwiha milli nipprattikaħħa. Ta' ċkejken li kont, kienu bagħtuni nistudja l-istrument klassiku li hu l-pjanu. Ftit snin wara abbandunajtu. Anzi, tħajjart għall-flawt. Biex ma jirripetux l-istess żball, xrawli l-irħas strument possibbli mill-familja strumentali tar-riħ: ir-recorder. Dak iż-żmien naħseb lanqas żewġ liri ma nefqu! Inħoss li ommi u missieri għamlu sew li ma rripetewx dak l-ewwel żball tal-pjanu għax ftit ġranet wara iddejjaqt minnu wkoll u dan l-imbierek recorder kont issibu midfun ġo xi kexxun. Għadni sal-lum kultant nintefa fuq il-pjanu u nagħfas erba' noti 'l hawn u 'l hemm b'melodiji sempliċi li bqajt niftakar. Ir-recorder l-istess. Nonfoħ ftit fiħ u kwarta wara nerġa' nitfgħu f'postu (wara li nipprova innixxiflu l-bżieq!).  Ara umbagħad, fejn tidħol it-teorija l-istorja differenti. Bqajt insegwiha minn tfuliti iżda

Konferenza Nazzjonali dwar Il-Każini tal-Banda …minn lenti żagħżugħa

Image
Organiżżata minn Aġenzija Żgħażagħ, nhar is-Sibt 6 ta' Mejju 2023, ittellgħet konferenza ferm interessanti dwar il-ħsibijiet, l-aspettativi u s-sehem tat-tfal, adoloxxenti, żgħażagħ u anke adulti tal-għaqdiet bandistiċi f’pajjiżna dejjem mill-perspettiva tal-faxx żagħżugħ tas-soċjeta’ Maltija. Fil-konferenza kien hemm il-preżenza u s-sehem tal-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti fl-irwol tiegħu bħala Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni u s-Sur Duncan Brincat mill-Għaqda Każini tal-Banda. F'isem l-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu Fgura attendew u pparteċipaw id-Direttur tal-Każin Tyrone Polidano u l-Arkivista Brandon Lee Camilleri. Fost il-ħafna punti validi li tqajjmu ġew diskussi n-nuqqas tal-involviment tat-tfal u anke tan-nisa minħabba stigma li għadha tippersisti fis-subkonxju Malti fir-rigward tal-għaqdiet tal-baned. Għalkemm bil-mod il-mod jidher li din il-perspettiva negattiva qed tinħall, huwa fatt magħruf li ħafna ġenituri ma jiba

Kratos & Atreus against The Pantheons

Image
God of War Ragnarok Speculation SPOILER WARNING I am a fan of this franchise despite an entire playtime of twenty minutes over a decade ago. A friend wanted to get rid of his PSP so he lent me the device with the game preinstalled. While I enjoyed the mechanics and such I did not find the device appealing and was not keen to purchase gaming stations for just this one franchise. Having said so, I was enthralled by the idea of a game featuring a pantheon-busting individual peppered with the usual tropes of betrayal and mockery. So years passed and YouTube played a crucial role in keeping me updated with the course of events of the god of war, Kratos. Eventually, he destroyed that of Greece and now he has vanquished the villain of Norse mythology except that fewer lives were extinguished as a direct consequence of his actions. On viewing the final scenes of God of War Ragnarok, which is the fifth and latest instalment of the franchise, my mind formulated the following idea. It is also my

Pride and Prejudice and Zombies

Image
The distinguishing feature of a mashup novel is the weaving of a sensational topic into an already famous and established narrative. In the case of the work being presented in this feature, Seth Grahame-Smith injected elements of violence, brutality and the slow movements and beguiling shrieks of reanimated corpses which in this century and the previous have been known as zombies. The original novel, celebrated for over two centuries, was penned by Jane Austen who gifted us mere literary mortals with other such great works as Sense and Sensibility and Love & Friendship. These novels, including the subject of this book review, have all transitioned to be big screen which is a mirror to the quality and impact of her prosaic style. Focusing back on Pride and Prejudice and Zombies, I cannot say that I could draw any reasonable comparisons between the original novel and this more recent and spiced up version in view of a lack of opportunity to consume the former. Having said so, I am a

The Movie We Won't Be Watching

How many times have we saved a particular film on a watch-later list? And how much more have we neglected that same list and never brought ourselves to watch any one of them? As time goes by chance is that we never watch it. This movie in particular is in the same spirit but not out of wont. The name of this flick is “100 Years” and shall be released in 2115. It was completed in 2015, however, its producers are reserving its viewing for future generations. The idea was given prominence after the film’s commissioner drew parallels with its flagship drink. There is a particular spirit called “Louis XIII cognac” produced in France and named after the king of France who lived between 1601 and 1643. This cognac is famous the world over for its peculiar production process. It is considered fit for consumption after one hundred years. The batch produced in 2015 will be opened in 2115. The movie is expected to coincide. Needless to say that people from the cinematic spectrum thought of this as

Really The Largest Populations

We are all aware of the minuteness of our nation. We score just less than half a million people and cannot stop but wonder at the sheer volume living in countries such as China, India, the USA and Brazil just to name a few. For the curious ones, the statistics are as follows, 1.44 billion, 1.39 then 332 and 213 million respectively. These are populations that one can board a plane and visit but the context of this article is for populations that unite nations and reside on the web. China’s total population is dwarfed by these two that we are about to discuss and the difference in between is still considerable. When we connect online we engage in this virtual nation be it a social media platform or simply to surf the net. One can definitely assume that at some point nearly every country is connected. Statistical websites indicate that users surfing on Facebook on a single day amount to an exorbitant 1.8 billion which in comparison is vastly more than the population of China. Whereas on

L-Olimpjadi Tad-Dagħa

Image
Jekk ma tkunx kapaċi tidħak bik innifsek insa li dan il-ktieb ser jgħodd għalik. Dan, propjament, mhux kliemi iżda ta’ persuna qribi mgħoddija lilha minn fomm l-awtur stess... u anke għax miktuba fl-ewwel ftit paġni tal-ktieb! Għall-bidu ma stajtx inniżżel l-istil użat. Qrajt kotba oħra ta’ Charles Micallef St John u kont ferm sorpriż għax hemm baħar jaqsam appargun mal-passjoni letterarja ta’ sensiliet oħra tiegħu.  Inħoss li għal dan ix-xogħol ħaddan ton nejjie-, ridt ngħid ċajtier iżżejjed u issa naħseb li l-istil żuffjettuż tiegħu qed jinfluwenza lili wkoll! Minkejja dan, il-ktieb huwa maħsub għal udjenzi maturi, l-aktar dawk tas-snin elfejn u mija. Mhux qed niċċajta!  Hu jirrakkonta l-istorja li n-nazzjon tagħna daqt ser jesperjenza fejn insiru superpotenza dinjija; mhux militari imma reliġjuża. Dan niksbuh permezz tat-tiżwieq ikkulurit tad-dagħa li aħna l-Maltin magħrufin għalih. Għal min qed jaqra dan is-sommarju u ġa qatagħha li jwarrabu minn quddiemu nassiguraħ li lanqas waħda

Flok Warda

Alexia kellha x-xewqa li ssib ġuvnott biex fil-festa ta' San Valentinu jkollha ma' min tgħaddi l-ħin. Għaliha ma kinitx ħaġa faċli għax meta kienet tħares fil-mera kienet tara tifla mibruma li għalkemm kellha tnax-il sena kienet qsajra u mhux l-ewwel darba li sħabha tefgħulha botta għad-dehra tagħha. Ġara li Alexia bdiet tħoss skumdita' f'żaqqha. Meta fetħet qalbha ma' ommha waslu għall-konklużżjoni li dan kien biss ftit gass żejjed. Mal-jiem inbidlet f'uġigħ fin u kostanti. Il-ġenituri tagħha bagħtu għat-tabib li ma damx wisq biex invistaħħha. Hu żamm ċerta' diskors il-bogħod minn widnejha iżda lilhom kien għarrafhom bid-dijanjosi tiegħu. Darba fost l-oħrajn niżlet ma sħabha mill-vann tal-iskola u bdiet miexja magħhom. Fi triqithom lejn darhom, Alexia tgħawwġet u nstabtet fuq irkopptejha fl-art twaħwaħ u tibki waqt li tagħfas żaqqha. Sħabha minnufih ħadulha l-mobile u ċemplu lil ommha biex toħroġ tiġborha filwaqt li oħrajn ġabrulha l-basket. Huma sabu diffi

Il-Barbazzal

Image
Ġiżirana. Ħolqa tal-għonq. Barbazzal. Biċċa tiżjin tad-deheb jew fidda li ddawwarha diversi drabi mal-għonq. Stennejt sa tmiem il-ktieb biex niskopri t-tifsira. Bħal donni ippretendejt li fl-aħħar paġna ikolli spjegazzjoni. Ċert li min hu midħla sew tal-Malti u dawk li għandhom ċerta età mal-ewwel għarfu l-kelma. Il-barbazzal huwa ukoll dak l-oġġett li madwaru ddur storja li tinvolvi delitt, serq, affarijiet ta' filgħaxija u delitt ieħor. Kollha spjegati minn għajnejn tfajjel ta' madwar għaxar snin. Hawnhekk nixtieq infaħħar il-mod kif l-awtur ħaddem il-lingwa Maltija biex addotta stil ta' innoċenza li biha jispjega dak li jkun qed jara it-tfajjel anke jekk moħħu ma jkunx kapaċi jirreġistra x-xena li tkun qed tisvolġi quddiemu. Bil-mod il-mod it-tifel jibda jifhem ukoll lil ġismu u tul ir-rumanz jagħtina x’nifhmu li dak li jkun qed jixhed ikun qed jogħġbu. Għalija din hi kapaċità kbira! Jekk neżamina r-rakkont inniffsu inħoss li dan hu tipiku tal-irħula Maltin fi żmien ikta

L-Għira fiż-Żgħożija

Image
Nistqarr li din ir-reċensjoni bdejt niktibha qabel temmejt il-ktieb u fejn is-soltu nsemmi s-siltiet bl-isem tal-ktieb, din id-darba ridt li t-titlu n-nifsu jservi wkoll bħala sommarju ġenerali tal-litteratura. In-narrattiva tibda b'pass kajman fejn niltaqgħu mal-protagonisti żgħażagħ universitarji u nieħdu xegħjra ċara tal-antagonist u r-raġuni għaliex imġiebtu u għemilu kienu tant kiefra. Bla dubju li bsartu l-mottiv wara azzjonijietu Magħġun fil-kitba hemm esperjenzi tal-ewwel imħabba u l-keded u l-qtugħ ta' qalb li tali namur iġib miegħu. Iżda dan ir-rumanz jeċċella wara l-introduzzjoni ta’ marda serja u serje ta' avvenimenti li jġagħluk taħseb li fuq uħud mill-karattri ankrat sħaba sewda faħma fuqhom. Biss isseħħ grazzja, jekk tista tissejjaħ hekk, fejn il-maturita' tal-kattiv fl-aħħar tifjorixxi u l-paġna mħażża bil-mibegħda tinbidel għal waħda safja ta' impenn u rġulija.  L-ikbar daqqa ta’ ħarta, iżda, għadha ġejja. M’għandiex il-ħsieb inħassrielkom. Anzi, in

Difrejn il-Falkun

Image
Rumanz li jittratta tema li tkun ħafna f'ħalq il-Maltin fiż-żmien tas-Sajf. Meta t-temp u allura anke l-ilmijiet ta' bejn l-Afrika ta' Fuq u l-Italja jikkalmaw dlonk jibdew jixxandru aħbarijiet li dgħajjes mimlijin sa ruħ ommhom bin-nies ikunu salpaw direzzjoni tramuntana għal ħajja aħjar. Tali persuni, li l-Maltin u l-Ewropej ibirkuhom b'ħafna titli skond l-ammont ta' simpatija li jkollhom lejhom, jafdaw ħajjithom f'idejn forza inkredibbli. Mal-baħar mhemmx ċajt. Ma jgħidulux ta' żaqqu ratba imma rasu iebsa għal xejn! Insibu, iżda, li bi ppjanar tassew għaqli komplot terroristiku jgħaqqad ħafna destini, uħud b'misfatti kbar, sabiex estremisti Iżlamiċi jgħallmu lill-infidili lezzjoni mdemmijja. S.I.K.T.A. ma tibqax siekta waqt li dan kollu jkun għaddej u tagħmel minn kollox biex tisfratta l-pjan orribbli ta' dawn l-infami. Il-'kif' ser inħallieh f'idejkom biex tiskopruh waqt siegħat divertenti ta' qari. Dan huwa volum li qrajtu fi tle

L-Itwal Għeluq tal-Kanal ta' Suez

Image
Ftit tal-ġranet ilu t-traffiku kollu li jgħaddi minnu waqaf zopptu wara li bastiment enormi b’tagħbijja ta’ kontenituri imblokka l-kanal għal sitt ijiem sħaħ. Kaġun ta’ dan inħalqet konġestjoni ta’ traffiku fiż-żewġ naħat tal-kanal. Iżda sitt ijiem ma huma xejn apparagun ma’ tmien snin. Dan seħħ bejn l-1967 u l-1975. Dak iż-żmien l-Eġittu ma kellux il-kontrol totali tal-kanal għax in-naħa tal-lvant kienet ikkontrollata mill-Iżrael. Ġara li l-Eġizzjani irritaljaw billi kissru pontijiet bejn iż-żewġ naħat tal-kanal u għerrqu bastimenti sabiex jimblukkaw iż-żewġ entrati tiegħu wara attakk għall-għarrieda mill-Iżraeliti. Xeħtu, anke, mijjiet ta’ mini biex hekk żgur ħadd ma jażarda jbaħħar din ir-rotta tant konvenjenti. Il-gwerra damet biss sitt ijiem iżda l-effetti nħassu għal snin sħaħ. Id-dewmien kien kaġun tal-progress kajman biex jitnaddaf il-kanal mill-mini u l-imbarazz kollu li ntefa. Erbatax-il vapur tal-merkanzija spiċċaw vittmi ta’ din il-gwerra tant qasira. Kwalunkwe bastiment li

Il-Mawra tal-Frawla

Din kienet frawla ħelwa iċken minn sħabha fid-daqs u l-eta' iżda ikbar fil-qalb. Isimha kien ħelu ukoll. Frawlin kienu jsibuha. Il-Klima kienet għoddha tilfet ir-raġuni. Daqqa sħana taqli l-ankri, drabi oħra kesħa xxoqq l-għadam. Qisu anke t-Temp xaba’ mill-istaġuni. Kien qed jiġi jaqa’ u jqum! Ħafna beżgħu. Oħrajn ħaduha kontrihom. Frawlin ma ħadet xejn pjaċir. Hi fehmet li t-Temp u l-Klima kienu qed jagħmlu hekk għax kien hemm xi ħaġa li qed iddejjaqhom. “Tibżgħux! U tirrabjawx magħhom. Lilna iħobbuna imma bħalissa irrabjati imma ma nafx għalfejn…” Qalbhom imtliet bil-kuraġġ għax l-innoċenza tagħha kienet wisq safja. Ma kinitx taf li żmienhom fid-dinja kien qasir. Minnufih il-kbarat tal-frawli laqqgħu lill-mexxejja tal-frott kollu biex jiddiskutu kif l-aħjar jikkonvinċu lill-Klima u t-Temp iġibu lura l-istaġuni. Dehrilhom li r-rabja tagħhom kienet minħabba l-imġieba tal-bnedmin lejn il-ħolqien. Flimkien fasslu pjan kif jedukawhom igawdu u jgħożżu l-ambjent u r-riżorsi tad-dinja.

Nex

Image
F’idejn l-ispettur Gallo reġgħu waqgħu każijiet li jirrikjedu ċerta’ makkakerijja u ħażen. Għalkemm mhux tant maħbub mill-korp hu biss kellu l-intellet u l-kapaċita’ li jsolvihom. L-ewwel nofs tar-rumanz huwa miktub bi stil kajman iżda jieħu xegħjra aktar movimentata wara li l-omiċidji jiżdiedu u t-torturi jiħraxu. Fl-aħħar naslu għal plot twist li minn imkien ma rajtha ġejja. L-awtur ma jiddejjaq xejn juża kliem li fuq il-midja radjo-televiżiva niddarsu nisimgħu. Anzi they are perched in all their glory bla mistħijja ta’ xejn. Ħaġa oħra li nnutajt kienet li fejn dahri konna nużaw l-inverted commas qabel niktbu xi sentenza, frażi jew kelma bl-Ingliż għal dan l-awtur tali pettegolezzi ma jeżistux. Kont ferm sorpriż jien u naqra nsib l-ewwel kelma bl-Ingliż għall-għarrieda. Kelli naqraħħa mill-ġdid ħa nkun ċert li għajnejja ma kienux qed jiżżuffjettaw bijja. Sorpriża ħelwa ii ħallietli togħma tajba u tagħtni ħjiel kif il-litteratura Maltija moderna qed tiżviluppa - naturalment dan ma jfi

Dik it-tikka f'nofs il-baħar

Image
Sit partikolari iddeskriva ċerta oġġett bħala tikki kaħlana f’baħar ta’ linka sewda. Din is-sentenza, forsi għax hija traduzzjoni kemxejn litterali, ma tgħid xejn u tispjega tantieħor. Iżda meta fil-kuntest nimmaġinaw pjaneta allura dik is-sentenza tieħu xejra differenti u veritiera. Wara kollox l-ispazju huwa baħar enormi li l-ilma tiegħu huwa l-iswed tal-vojt li hu msemmi għalih. Dan il-pjaneta li hu ferm il-bogħod mid-dinja jidher bħala sfera blu u meta kien tfaċċa quddiem it-teleskopji x-xjentisti kienu qabblu dan il-kulur mal-oċejani tagħna. Wara aktar studju x-xjentisti ħarġu ferm diżappuntati għax dak il-blu huwa sħab velenuż mimli silikat. Biex dan il-pjaneta jkompli juri kemm ma jixtieqx ħolqien fuq wiċċu, hu huwa maħkum minn irjieħ li jaqbżu l-veloċità tal-ħoss b’seba’ darbiet. Li kellu jinqabad bniedem f’nofs riħ minn dawn xejn ma jibqa’ minnu għax hu mifhum ukoll li x-xita ssegwi d-direzzjoni tar-riħ u ma tinżilx if nafuha aħna, mis-sema l-isfel.  Għall-kuntrarju ta’ li jiġ

Uħud mill-Akbar Popolazzjonijiet

Bħala pajjiż ċkejken nimmeraviljaw ruħna meta nisimgħu li fiċ-Ċina, fl-Indja, fl-Istati Uniti, fil-Brażil u f’pajjiżi enormi oħra jgħixu daqstant nies. Għal min hu kurjuż il-volum ta’ nies huwa ta’ 1.44 u 1.39 biljuni u 332 u 213-il miljun rispettivament. Numri ġganteski meta pparagunati ma’ Malta fejn lanqas ixxellef nofs miljun. Biss sa issa semmejna pajjiżi li tarhom b’għajnejk u tmisshom b’idejk jiġifieri tista’ ssiefer fihom. Iżda hawn żewġ popli oħra li huma ferm akbar. Ill-poplu taċ-Ċina huwa ċkejken apparagun ma dawn it-tnejn. U terġa’ bejn dawn it-tnejn li ser insemmi ukoll hemm differenza sostanzjali. Dawn il-popli jeżistu biss virtwalment. Dan ifisser li aħna stess ningħaqdu magħhom meta nqattgħu l-ħin fuq l-Internet u fuq il-midja soċjali. B’mod kollettiv nistgħu ngħidu li fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata l-popli kollha jew kważi kollha jkunu konnessi f’din ix-xibka virtwali. Siti li jispeċċjaliżżaw fl-istatistika jindikaw li jħufu fuq Facebook f’ġurnata waħda ikun hemm daqs 1.

Il-Film Li Mhux Ser Naraw

Kemm-il darba għedna li hemm dak il-film partikolari li llum jew għada rridu naraw. Jgħaddi ż-żmien u nispiċċaw ninsewh. Ftit iktar żmien u nintebħu li bqajna qatt ma rajnih. Din id-darba ser nitkellmu fuq film li la bis-sewwa u lanqas bid-dnewwa m’aħna qatt ħa narawh. Dan jismu “100 Years” u biex jagħti sustanza lil ismu dan ser jintwera fl-2115. Inħadem fl-2015 iżda l-produtturi tiegħu iridu li dan jintwera fis-swali taċ-ċinema ta’ ġenerazzjonijiet futuri. L-idea nibtet minn ditta famuża tax-xorb li tpoġġi l-prodott tagħha għall-bejgħ mitt sena wara li jitlesta l-proċess ta’ kif tinħalaq din ix-xarba alkoħolika. Il-ħsieb hu li l-film jawgura l-ftuħ tal-konsenja l-ġdida tal-prodott li ssawwar fl-2015. Il-film huwa maħsub biex iservi ta’ promozzjoni għal din ix-xarba tant renomata. L-isem tagħha huwa “Louis XIII cognac” maħdum fi Franza u msemmi għar-re Luiġi XIII tal-istess pajjiż li għex bejn l-1601 u l-1643. M’għandniex xi ngħidu, dan il-kunċett ċinematografiku qajjem furur kbir met

Kelmtejn dwar Bint l-Ikkundannat Bla Ħtija

Image
Le, mhux qed niġġudika xi ħabsi jew individwu ieħor li ħażen ma għamilx imma nħarbex ħsibijieti dwar rumanz tal-kittieb prim Emilio Lombardi. Kif nimmaġina li ssoponejtu x-xogħol jittratta l-intriċċi li familja għaddiet minnhom imħabba xi karattri infami. Tant ħalla impressjoni fuqi dan il-ktieb li ma stajfx inċaħħad lili nnifsi milli nuża kliem li dan l-awtur ċelebri juża tant frekwenti. Min qara jew sema' r-rumanzi tiegħu, għaliex ta’ min jgħid li uħud mill-kotba ta’ Emilio ixxandru fuq diversi stazzjonijiet tar-radju, jafu għal liema kliem qed nirreferi. Wara li qrajt ħames mitt paġna dażżgur li ser nissellef xi kelma minn tiegħu! Wara kollox din hija d-dinamika sabiħa bejn il-qari u il-kitba. Jiena nifimha li l-kitba ta’ kwalunkew persuna li titħajjar tpoġġi l-pinna fuq karta hija għaġna ta' stili differenti ta' litteratura minn bosta awturi li tissieħeb u tinfluwenza l-espressjoni unika tal-persunaġġ aħħari. Jekk nerġa lura għas-suġġett li bdejna bih, dan huwa rumanz i

Hu u miexi / He whilst walking

F’lejl ta’ sajjetti bla għeda kien hemm stranġier miexi b’pass kajman qalb siġar jixxejru skond il-volonta’ tar-riħ. Dan dejjem b’dik il-mixja kalma tiegħu baqa’ għaddej għal għonq it-triq mingħajr l-iċken interess għal dak li kien għaddej madwaru. Hu u miexi joħroġlu kelb iswed għajnejh ħomor daqs in-nar kollu rabja jobżoq il-ħdura u l-protagonist kompla miexi daqslikieku ma kien hemm xejn fin-nofs. Il-kelb meta ra li dan il-bniedem baqa’ javvanza lejh mingħajr l-iċken eżitazzjoni dawwar denbu u ħarab minn fejn ġie. Miexi kien u miexi baqa’. Sajjetta oħra taħsad siġra enormi fuq il-lemin tiegħu u kif ser tgħaffġu- “CUT” għajjat id-direttur. “Proset l-aħwa, x’biċċa xogħol kbira għamilna llum. Qatt ma naf li ġbidt xena f’darba waħda biss. Alla jbierek! Għax ma nippreparawx ħa nagħmlu oħra qabel inżarmaw għal-lum? Jew għajjenin?” Il-ħars biċ-ċiera li tawh fehmuh li aħjar ma jippresshomx iżżejjed jekk ried aktar xogħol tajjeb. It was a very thunderous night. This one man was wandering abo

Mija u Ħmistax-il Sena mit-Twelid ta' Rużar Briffa

Image
  Din it-tislima hija disponibbli wkoll fuq il-paġna Siltiet Qosra fuq Facebook.

Il-Ħames Konferenza Annwali Edukattiva għall-Investituri tal-MSEI

Nhar is-6 ta' Novembru, 2019, fil-bini tal-Borza ta' Malta, dak li forsi huwa iktar magħruf bħala l-Malta Stock Exchange tnediet il-ħames konferenza annwali edukattiva għall-investituri. Jidhirli li din kienet it-tieni zjara tiegħi. L-ewwel waħda kienet fis-sena 2005 bħala student għal karriera f'dan il-qasam. Minn dak iż-żmien 'l hawn il-karriera ħadet xgħejra differenti tant li s-settur finanzjarju ma kienx l-għazla li għamilt u dan il-fatt huwa l-pedina li minnha jiena nista nikteb dan l-artiklu. Għadni nibda din id-dinja li għal bosta hija l-għajxien tagħhom. B'hekk dan l-artiklu qed jinkiteb minn perspettiva ta' wieħed li qed jara kollox ġdid u jipprova jifhem mis-sens tiegħu. Hawnhekk ikolli nistqarr li biex investitur li attwalment għadu fl-għatba irid jarma b'ħafna qari, pariri professjonali u studju tal-ġrajjiet kurrenti sabiex dan is-settur iħallilu l-frott. Dan l-artiklu ser ikun biss ħarsa ħafifa iżda nformattiva ta' x'għadda mill-konfere