Posts

Showing posts from April, 2021

L-Għira fiż-Żgħożija

Image
Nistqarr li din ir-reċensjoni bdejt niktibha qabel temmejt il-ktieb u fejn is-soltu nsemmi s-siltiet bl-isem tal-ktieb, din id-darba ridt li t-titlu n-nifsu jservi wkoll bħala sommarju ġenerali tal-litteratura. In-narrattiva tibda b'pass kajman fejn niltaqgħu mal-protagonisti żgħażagħ universitarji u nieħdu xegħjra ċara tal-antagonist u r-raġuni għaliex imġiebtu u għemilu kienu tant kiefra. Bla dubju li bsartu l-mottiv wara azzjonijietu Magħġun fil-kitba hemm esperjenzi tal-ewwel imħabba u l-keded u l-qtugħ ta' qalb li tali namur iġib miegħu. Iżda dan ir-rumanz jeċċella wara l-introduzzjoni ta’ marda serja u serje ta' avvenimenti li jġagħluk taħseb li fuq uħud mill-karattri ankrat sħaba sewda faħma fuqhom. Biss isseħħ grazzja, jekk tista tissejjaħ hekk, fejn il-maturita' tal-kattiv fl-aħħar tifjorixxi u l-paġna mħażża bil-mibegħda tinbidel għal waħda safja ta' impenn u rġulija.  L-ikbar daqqa ta’ ħarta, iżda, għadha ġejja. M’għandiex il-ħsieb inħassrielkom. Anzi, in

Difrejn il-Falkun

Image
Rumanz li jittratta tema li tkun ħafna f'ħalq il-Maltin fiż-żmien tas-Sajf. Meta t-temp u allura anke l-ilmijiet ta' bejn l-Afrika ta' Fuq u l-Italja jikkalmaw dlonk jibdew jixxandru aħbarijiet li dgħajjes mimlijin sa ruħ ommhom bin-nies ikunu salpaw direzzjoni tramuntana għal ħajja aħjar. Tali persuni, li l-Maltin u l-Ewropej ibirkuhom b'ħafna titli skond l-ammont ta' simpatija li jkollhom lejhom, jafdaw ħajjithom f'idejn forza inkredibbli. Mal-baħar mhemmx ċajt. Ma jgħidulux ta' żaqqu ratba imma rasu iebsa għal xejn! Insibu, iżda, li bi ppjanar tassew għaqli komplot terroristiku jgħaqqad ħafna destini, uħud b'misfatti kbar, sabiex estremisti Iżlamiċi jgħallmu lill-infidili lezzjoni mdemmijja. S.I.K.T.A. ma tibqax siekta waqt li dan kollu jkun għaddej u tagħmel minn kollox biex tisfratta l-pjan orribbli ta' dawn l-infami. Il-'kif' ser inħallieh f'idejkom biex tiskopruh waqt siegħat divertenti ta' qari. Dan huwa volum li qrajtu fi tle

L-Itwal Għeluq tal-Kanal ta' Suez

Image
Ftit tal-ġranet ilu t-traffiku kollu li jgħaddi minnu waqaf zopptu wara li bastiment enormi b’tagħbijja ta’ kontenituri imblokka l-kanal għal sitt ijiem sħaħ. Kaġun ta’ dan inħalqet konġestjoni ta’ traffiku fiż-żewġ naħat tal-kanal. Iżda sitt ijiem ma huma xejn apparagun ma’ tmien snin. Dan seħħ bejn l-1967 u l-1975. Dak iż-żmien l-Eġittu ma kellux il-kontrol totali tal-kanal għax in-naħa tal-lvant kienet ikkontrollata mill-Iżrael. Ġara li l-Eġizzjani irritaljaw billi kissru pontijiet bejn iż-żewġ naħat tal-kanal u għerrqu bastimenti sabiex jimblukkaw iż-żewġ entrati tiegħu wara attakk għall-għarrieda mill-Iżraeliti. Xeħtu, anke, mijjiet ta’ mini biex hekk żgur ħadd ma jażarda jbaħħar din ir-rotta tant konvenjenti. Il-gwerra damet biss sitt ijiem iżda l-effetti nħassu għal snin sħaħ. Id-dewmien kien kaġun tal-progress kajman biex jitnaddaf il-kanal mill-mini u l-imbarazz kollu li ntefa. Erbatax-il vapur tal-merkanzija spiċċaw vittmi ta’ din il-gwerra tant qasira. Kwalunkwe bastiment li