Posts

Showing posts from February, 2021

Uħud mill-Akbar Popolazzjonijiet

Bħala pajjiż ċkejken nimmeraviljaw ruħna meta nisimgħu li fiċ-Ċina, fl-Indja, fl-Istati Uniti, fil-Brażil u f’pajjiżi enormi oħra jgħixu daqstant nies. Għal min hu kurjuż il-volum ta’ nies huwa ta’ 1.44 u 1.39 biljuni u 332 u 213-il miljun rispettivament. Numri ġganteski meta pparagunati ma’ Malta fejn lanqas ixxellef nofs miljun. Biss sa issa semmejna pajjiżi li tarhom b’għajnejk u tmisshom b’idejk jiġifieri tista’ ssiefer fihom. Iżda hawn żewġ popli oħra li huma ferm akbar. Ill-poplu taċ-Ċina huwa ċkejken apparagun ma dawn it-tnejn. U terġa’ bejn dawn it-tnejn li ser insemmi ukoll hemm differenza sostanzjali. Dawn il-popli jeżistu biss virtwalment. Dan ifisser li aħna stess ningħaqdu magħhom meta nqattgħu l-ħin fuq l-Internet u fuq il-midja soċjali. B’mod kollettiv nistgħu ngħidu li fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata l-popli kollha jew kważi kollha jkunu konnessi f’din ix-xibka virtwali. Siti li jispeċċjaliżżaw fl-istatistika jindikaw li jħufu fuq Facebook f’ġurnata waħda ikun hemm daqs 1.

Il-Film Li Mhux Ser Naraw

Kemm-il darba għedna li hemm dak il-film partikolari li llum jew għada rridu naraw. Jgħaddi ż-żmien u nispiċċaw ninsewh. Ftit iktar żmien u nintebħu li bqajna qatt ma rajnih. Din id-darba ser nitkellmu fuq film li la bis-sewwa u lanqas bid-dnewwa m’aħna qatt ħa narawh. Dan jismu “100 Years” u biex jagħti sustanza lil ismu dan ser jintwera fl-2115. Inħadem fl-2015 iżda l-produtturi tiegħu iridu li dan jintwera fis-swali taċ-ċinema ta’ ġenerazzjonijiet futuri. L-idea nibtet minn ditta famuża tax-xorb li tpoġġi l-prodott tagħha għall-bejgħ mitt sena wara li jitlesta l-proċess ta’ kif tinħalaq din ix-xarba alkoħolika. Il-ħsieb hu li l-film jawgura l-ftuħ tal-konsenja l-ġdida tal-prodott li ssawwar fl-2015. Il-film huwa maħsub biex iservi ta’ promozzjoni għal din ix-xarba tant renomata. L-isem tagħha huwa “Louis XIII cognac” maħdum fi Franza u msemmi għar-re Luiġi XIII tal-istess pajjiż li għex bejn l-1601 u l-1643. M’għandniex xi ngħidu, dan il-kunċett ċinematografiku qajjem furur kbir met

Kelmtejn dwar Bint l-Ikkundannat Bla Ħtija

Image
Le, mhux qed niġġudika xi ħabsi jew individwu ieħor li ħażen ma għamilx imma nħarbex ħsibijieti dwar rumanz tal-kittieb prim Emilio Lombardi. Kif nimmaġina li ssoponejtu x-xogħol jittratta l-intriċċi li familja għaddiet minnhom imħabba xi karattri infami. Tant ħalla impressjoni fuqi dan il-ktieb li ma stajfx inċaħħad lili nnifsi milli nuża kliem li dan l-awtur ċelebri juża tant frekwenti. Min qara jew sema' r-rumanzi tiegħu, għaliex ta’ min jgħid li uħud mill-kotba ta’ Emilio ixxandru fuq diversi stazzjonijiet tar-radju, jafu għal liema kliem qed nirreferi. Wara li qrajt ħames mitt paġna dażżgur li ser nissellef xi kelma minn tiegħu! Wara kollox din hija d-dinamika sabiħa bejn il-qari u il-kitba. Jiena nifimha li l-kitba ta’ kwalunkew persuna li titħajjar tpoġġi l-pinna fuq karta hija għaġna ta' stili differenti ta' litteratura minn bosta awturi li tissieħeb u tinfluwenza l-espressjoni unika tal-persunaġġ aħħari. Jekk nerġa lura għas-suġġett li bdejna bih, dan huwa rumanz i