Posts

Showing posts from March, 2021

Il-Mawra tal-Frawla

Din kienet frawla ħelwa iċken minn sħabha fid-daqs u l-eta' iżda ikbar fil-qalb. Isimha kien ħelu ukoll. Frawlin kienu jsibuha. Il-Klima kienet għoddha tilfet ir-raġuni. Daqqa sħana taqli l-ankri, drabi oħra kesħa xxoqq l-għadam. Qisu anke t-Temp xaba’ mill-istaġuni. Kien qed jiġi jaqa’ u jqum! Ħafna beżgħu. Oħrajn ħaduha kontrihom. Frawlin ma ħadet xejn pjaċir. Hi fehmet li t-Temp u l-Klima kienu qed jagħmlu hekk għax kien hemm xi ħaġa li qed iddejjaqhom. “Tibżgħux! U tirrabjawx magħhom. Lilna iħobbuna imma bħalissa irrabjati imma ma nafx għalfejn…” Qalbhom imtliet bil-kuraġġ għax l-innoċenza tagħha kienet wisq safja. Ma kinitx taf li żmienhom fid-dinja kien qasir. Minnufih il-kbarat tal-frawli laqqgħu lill-mexxejja tal-frott kollu biex jiddiskutu kif l-aħjar jikkonvinċu lill-Klima u t-Temp iġibu lura l-istaġuni. Dehrilhom li r-rabja tagħhom kienet minħabba l-imġieba tal-bnedmin lejn il-ħolqien. Flimkien fasslu pjan kif jedukawhom igawdu u jgħożżu l-ambjent u r-riżorsi tad-dinja.

Nex

Image
F’idejn l-ispettur Gallo reġgħu waqgħu każijiet li jirrikjedu ċerta’ makkakerijja u ħażen. Għalkemm mhux tant maħbub mill-korp hu biss kellu l-intellet u l-kapaċita’ li jsolvihom. L-ewwel nofs tar-rumanz huwa miktub bi stil kajman iżda jieħu xegħjra aktar movimentata wara li l-omiċidji jiżdiedu u t-torturi jiħraxu. Fl-aħħar naslu għal plot twist li minn imkien ma rajtha ġejja. L-awtur ma jiddejjaq xejn juża kliem li fuq il-midja radjo-televiżiva niddarsu nisimgħu. Anzi they are perched in all their glory bla mistħijja ta’ xejn. Ħaġa oħra li nnutajt kienet li fejn dahri konna nużaw l-inverted commas qabel niktbu xi sentenza, frażi jew kelma bl-Ingliż għal dan l-awtur tali pettegolezzi ma jeżistux. Kont ferm sorpriż jien u naqra nsib l-ewwel kelma bl-Ingliż għall-għarrieda. Kelli naqraħħa mill-ġdid ħa nkun ċert li għajnejja ma kienux qed jiżżuffjettaw bijja. Sorpriża ħelwa ii ħallietli togħma tajba u tagħtni ħjiel kif il-litteratura Maltija moderna qed tiżviluppa - naturalment dan ma jfi

Dik it-tikka f'nofs il-baħar

Image
Sit partikolari iddeskriva ċerta oġġett bħala tikki kaħlana f’baħar ta’ linka sewda. Din is-sentenza, forsi għax hija traduzzjoni kemxejn litterali, ma tgħid xejn u tispjega tantieħor. Iżda meta fil-kuntest nimmaġinaw pjaneta allura dik is-sentenza tieħu xejra differenti u veritiera. Wara kollox l-ispazju huwa baħar enormi li l-ilma tiegħu huwa l-iswed tal-vojt li hu msemmi għalih. Dan il-pjaneta li hu ferm il-bogħod mid-dinja jidher bħala sfera blu u meta kien tfaċċa quddiem it-teleskopji x-xjentisti kienu qabblu dan il-kulur mal-oċejani tagħna. Wara aktar studju x-xjentisti ħarġu ferm diżappuntati għax dak il-blu huwa sħab velenuż mimli silikat. Biex dan il-pjaneta jkompli juri kemm ma jixtieqx ħolqien fuq wiċċu, hu huwa maħkum minn irjieħ li jaqbżu l-veloċità tal-ħoss b’seba’ darbiet. Li kellu jinqabad bniedem f’nofs riħ minn dawn xejn ma jibqa’ minnu għax hu mifhum ukoll li x-xita ssegwi d-direzzjoni tar-riħ u ma tinżilx if nafuha aħna, mis-sema l-isfel.  Għall-kuntrarju ta’ li jiġ